Volikogu on valla esinduskogu, mis valitakse valla hääleõiguslike elanike poolt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel üldistel, ühetaolistel ja otsestel valimistel neljaks aastaks. Kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvate küsimuste otsustamisel on volikogu sõltumatu ning tegutseb vallaelanike huvides ja nimel. Volikogu liikme tegevus on avalik. Ta annab vallaelanikele teavet oma tegevusest volikogus

 

Saue valla valimiskomisjoni otsus nr 5-2.3/7 "Saue vallavolikogu liikmete registreerimine"

2017. a valimistulemus Saue vallas

  •  

Volikogu avalikustatud eelnõud

Volikogu avalikustatud päevakorrad