Kernu Vallavolikogu kinnitas  18.09.2014  määrusega nr 9 "Kernu valla arengukava 2014-2020"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Kernu valla arengukava 2014-2020" ja „Kernu valla eelarvestrateegia 2014-2018" eelnõude avalik väljapanek toimus 22. august 2014 kuni 7. september 2014. a vallakantseleis ja valla veebilehel (kernu.kovtp.ee/et/arengukava-muutmine). Avaliku väljapaneku perioodil oli võimalik esitada ettepanekuid eelnõudele e-posti teel kernuvv@datanet.ee, kirjalikult Kernu Vallavalitsuse postiaadressil Riisipere tee 8, Haiba küla 76301 Harjumaa või avalikel aruteludel.

Avalikud arutelud toimusid 2. septembril Kernu Valla Rahvamajas ja 4. septembril Laitse Seltsimajas, mõlemad algusega kell 18.00.

Kernu Vallavolikogu algatas 20. veebruaril valla arengukava muutmise, eesmärgiga eelkõige haridusteenuse korralduse osas vajalike tegevuste ja vajalike resursside määratlemiseks, lähtudes valla sotsiaal-majanduslikust hetkeolukorrast, prognoosidest ja valla rahalistest võimalustest.

Protsessi materjalid:

Arengukava muutmine

Dokumenti
Näitan: 26 tulemust.
Elemente lehe kohta 40
of 1
Näitan: 26 tulemust.
Elemente lehe kohta 40
of 1