« Tagasi

Via Baltica Kohatu liiklussõlme ja Kernu ümbersõidu esialgse projektilahenduse ja krundijaotuskavade tutvustamine maaomanikele toimub 20. märtsil 2017 kell 18.00 Kernu Valla Rahvamajas

Seoses projektidega „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn – Pärnu - Ikla km 36,5 – 37,8 Kernu tankla lõik ja eritasandilise liiklussõlme põhiprojekt"  ja „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 37-42 Kernu ümbersõidu põhiprojekt" korraldadab Maanteeamet koostöös projekteerimisettevõtetega esialgse projektilahenduse avalikustamise maaomanikele. 

Kokkusaamise eesmärgiks on anda infot projektide kohta ning saada tagasisidet maaomanikelt lahenduse sobivuse osas. Kokkusaamine toimub esmaspäeval 20. märts kell 18.00 Kernu Valla Rahvamajas (Riisipere tee 6, Haiba küla).

Kinnistud, mida projektlahendused puudutavad ning maaeraldused ja nende suurused, on välja toodud esialgsetel krundijaotuskavadel: