Kernu Vallavalitsus pakub tööd tugiisikule

Kernu Vallavalitsus otsib Kirsiaia lasteaeda 2 aastasele diabeetikust lapsele tugiisikut, kelle ülesandeks on päeva jooksul lapse ja tema söögikoguste  jälgimine ning insuliinipumba...

Kernu Vallavolikogu istung toimub 14. septembril 2017

Kernu vallamajas algusega kell 14.00 Päevakord: Kernu Põhikooli arengukava 2017-2021, teine lugemine ( eelnõu nr 26 ) Kernu Vallavolikogu 18.12.2008. a otsuse nr 55 „Vallavara...

Avalik kirjalik enampakkumine Kernu valla Haiba külas asuvatele maaüksustele

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja...

Saue valla rongisõidu soodustused laienevad ka Saue linna ning Kernu ja Nissi valla elanikele

Seoses peagi aset leidva Saue linna ning Saue, Kernu ja Nissi valla ühinemisega laienevad alates teisipäevast, 5. septembrist rongisõidu soodustused kõigile uue ühendvalla elanikele. Seega...

LEADER meetme 2017. a projektitaotluste vastuvõtt Lääne-Harju Koostöökogus toimub 02.-09.10.2017

2017. aasta II taotlusvoorus avatud meetmed koos  eelarve  mahuga: ·     Meede 1.1 Ettevõtlikkus  – 31 492 eurot ·     Meede 1.2...

Kernu Vallavolikogu 24. augusti 2017 istungil

kehtestati Kernu Vallavalitsuse teenistujatele ning töötajatele sotsiaalsed garantiid seoses haldusterritoriaalse korralduse muutumisega ( otsus nr 24 ) koormati Kernu vallale Mõnuste...

Septembrist alustab tööd uus metsaregistri infosüsteem

Alates 11. septembrist alustab tööd uuendatud metsaregistri infosüsteem. Seoses üleminekuga uuele süsteemile suletakse 23. augusti õhtul e-metsateatise teenus ning kuni 11....

Elektri- ja elektroonikajäätmete kogumisring 9. septembril 2017

Haiba katlamaja            kell 9.00 Kernu bensiinijaam       kell 9.45 Allika tiigi ...

Ruila Põhikool pakub tööd klassiõpetajatele ja õpetaja abidele lasteaias

Ajutiselt äraoleva töötaja asendamise ajaks 2 KLASSIÕPETAJAT. Pakume ametikorterit Ruila mõisapargis, mis asub Tallinna kesklinnast kolmveerand  tunni sõidukaugusel. ...

DigiMaa internetiühenduse sooviavalduste esitamise tähtaeg on 31. august!

Kõik, kes tahavad kasutada soodsat võimalust saada majja valguskaabliga internetiühendus, peavad nüüd kiirustama – sooviavaldusi saab esitada veel loetud päevad! Harjumaa omavalitsuste...

Kernu Vallavolikogu istung toimub 24. augustil 2017

Kernu vallamajas algusega kell 14.00 Päevakord: Kernu Vallavalitsuse teenistujate sotsiaalsed garantiid seoses haldusterritoriaalse korralduse muutumisega ( eelnõu nr 33 ) . ...

Otsime tugiisikut esimesse klassi minevale lapsele Kernu kooli

Tugiisiku ülesandeks on toetada last tema õpingute ajal, õpetada igapäevaoskusi, arendada tema positiivset maailmavaadet ning aidata toime tulla koolis tekkivate pingetega. Tööle asumise aeg...

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 15. oktoobril 2017

Valimiste info on leitav Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehelt http://www.vvk.ee/kov2017/ .   Saue valla valimiskomisjoni koosseis: esimees Mare Rabi aseesimees Marju...

Eesti ja USA õhuväe ühisharjutus

7. augustist kuni 18. augustini toimub Eesti õhuruumis Eesti ja USA ühine harjutus. USA poolt osaleb Marylandi rahvuskaardiväe eskadrill ründelennukitega A-10 ja maaväe kopterisalk...

Laulu- ja tantsupidu on südameasi

Me teeme läbi aasta meeletut tööd, et tunda ülevust ja rõõmu lauldes üheskoos laulukaare all või tantsides väljakul lugusid, mis räägivad armastusest, kodust, Eestimaast ja kõigest sellest...

Kernu mõisa detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu avalik arutelu

Kernu mõisa detailplaneering on algatatud 19. juuni 2014. a otsusega nr 23. Keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud 16. veebruari 2017. a otsusega nr 2. Detailplaneeringuga...

Muudatused sündide ja surmade registreerimisel

Seoses vallasekretäri puhkusega ei toimu 3. juulist kuni 16. juulini 2017 Kernu Vallavalitsuses sündide ja surmade registreerimist.   Sünde ja surmasid saab registreerida ...