Ehitusspetsialisti vastuvõtt Laitse seltsimajas

Seoses asjaoluga, et 14. aprill on riigipüha, siis toimub ehitusspetsialisti vastuvõtt ehitusküsimustes  7. aprillil kl 11-14.00 Laitse seltsimajas.

Ruila Põhikool pakub tööd koolis ja lasteaias

Klassiõpetajale - Vajame koheselt 2.klassi õpetajat ajutiselt äraoleva töötaja asendamise ajaks. Ajalooõpetajale - Alates 1.sept 2017 (0,5 kohta) Logopeedile (1,0 kohta) -...

Via Baltica Kohatu liiklussõlme ja Kernu ümbersõidu esialgse projektilahenduse ja krundijaotuskavade tutvustamine maaomanikele toimub 20. märtsil 2017 kell 18.00 Kernu Valla Rahvamajas

Seoses projektidega „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn – Pärnu - Ikla km 36,5 – 37,8 Kernu tankla lõik ja eritasandilise liiklussõlme põhiprojekt"  ja „Põhimaantee nr 4 (E67)...

Kernu Vallavolikogu istung toimub 16. märtsil 2017

Kernu vallamajas algusega kell 14.00 Päevakord: Kernu valla 2017. a eelarve teine lugemine ( eelnõu nr 6 ) Laenu võtmine ( eelnõu nr 13 ) Kohustuse võtmine ( eelnõu nr...

Kernu mõisa detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Kernu Vallavolikogu algatas 16.02.2017 otsusega nr 2  Kernu mõisa detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise, eesmärgiga välja selgitada planeeritava väikelennuvälja rajamise...

Kernu Vallavolikogu 16. veebruari 2017 istungil

Kernu valla 2016. aasta õiguskorra analüüsi tutvustas piirkonnapolitseinik Urmas Elmi. Esimesel lugemisel oli Kernu valla 2017. a eelarve ( eelnõu nr 6 ). Algatati Kernu...

Kernu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava avalikustamine

Kernu valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2028 avalikustamine toimub 17.02. kuni 2.03.2017 Avalikustamise perioodil on võimalik esitada kirjalike ettepanekuid e-posti...

Lossi tee 2 kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu

Kernu Vallavalitsus plaanib algatada detailplaneeringu Lossi tee 2 maaüksustel (29701:001:0315) Laitse külas. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagamine ja ehitustingimuste...

Ruila Põhikool pakub tööd

Laitse lasteaia muusikaõpetajale (0,5 koormusega) Kandidaadilt ootame kvalifikatsioonile vastavat haridust (eelistatult erialase kõrghariduse omamist). Pakume kaasaaegset töökeskkonda uues...

Kernu Vallavolikogu istung toimub 16. veebruaril 2017

Kernu vallamajas algusega kell 14.00 Päevakord: Kernu valla 2016. aasta õiguskorra analüüsi tutvustus Kernu valla 2017. a eelarve esimene lugemine ( eelnõu nr 6 ) ...

Lääne-Harju Koostöökogu infopäevad ja koolitused

·      Neljapäeval, 9. veebruaril kl 13:00-18:00 toimub riigihangete koolitus Koplimadise talus. Eriti vajalik on osalemine neile vabaühendustele, kes saavad...

Kernu Vallavolikogu 19. jaanuari 2017 istungil

Esimesel lugemisel oli Kernu valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2028 ( eelnõu nr 2 ). Kinnitati  Kernu valla arengukava 2014-2020 ( määrus nr 1 ). ...

Kernu Vallavolikogu istung toimub 19. jaanuaril 2017

Kernu vallamajas algusega kell 14.00 Päevakord: Kernu valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2028 esimene lugemine ( eelnõu nr 2 , arengukava koos lisadega ) ...

Kernu Põhikool õpilaste vastuvõtt ja lahtiste uste päevad

Kernu  Põhikool on alustanud uue õppeaasta planeerimist. Seetõttu võtame alates 9. jaanuarist 2017.  vastu 1. klassi astuvate õpilaste avaldusi.  Vabu kohti on ka 2.-9. klassis....

Kirikla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus ja otsuse eelnõu

Maapõueseaduse1 § 14 lõike 2 alusel on Keskkonnaamet edastanud Kernu vallale tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks geoloogilise uuringu loa taotluse ja Keskkonnaameti maapõuebüroo juhataja...

Kernu Vallavolikogu 15. detsembri 2016 istungil

Kernu Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimeheks valiti Georg Kõresoo. muudeti Kernu Vallavolikogu 20. novembri 2014. a määruse nr 11 „Toetuste kord" paragrahvi 6 lõige 1 punkti 2 (...

Kernu vallamaja pühadeaegsed lahtiolekuajad

23. - 26. detsember on vallamaja suletud 30. detsembril  on vallamaja avatud kuni 14.00.

Kernu valla arengukava muutmise eelnõu avalikustamine

Kernu valla arengukava muutmise eelnõu avalikustamine toimub 19.12.2016 - 1.01.2017. Avalikustamise perioodil on võimalik esitada kirjalike ettepanekuid e-posti aadressil  ...

Kernu Vallavolikogu istung toimub 15. detsembril 2016

Kernu vallamajas algusega kell 15.30 Päevakord: Kernu Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine Kernu Vallavolikogu 20.11.2014. a määruse nr 11 „Toetuste kord"...

Kernu Vallavolikogu 17. novembri 2016 istungil

esimesel lugemisel oli Kernu Vallavolikogu 20.11.2014. a määruse nr 11 „Toetuste kord" muutmise ettepanek ( eelnõu nr 73 ). esimesel lugemisel oli Kernu Vallavolikogu 12.02.2009. a...