Kernu Vallavolikogu istung toimub 27. aprillil 2017

Kernu vallamajas algusega kell 14.00 Päevakord: Kernu vallale kuuluvate kinnistute koormamine isikliku kasutusõigusega Eesti Lairiba Sihtasutuse kasuks ( eelnõu nr 18 ) Kernu...

Parima kvaliteediga internetiühendus jõuab igasse koju ja kontorisse

Harjumaal algas valdade ja linnade ülene koostöö, et elanikud ja ettevõtted saaksid endale koju ja kontorisse kaasaegse lairibaühenduse. Kõikidele soovijatele ehitatakse majja valguskaabel, mis...

Kernu Põhikool pakub 2017/2018 õppeaastal tööd

Kernu Põhikool pakub alates järgmisest 2017/2018. õppeaastast tööd: sotsiaalpedagoogile ja HEV koordinaatorile (0,5 koormus) IV-V väikeklassi õpetajale (täiskoormus) VIII...

Vallamaja on 20. aprillil suletud

Kernu vallavalitsuse kollektiiv on 20. aprillil Kernu, Nissi ja Saue valla ning Saue  linna ühinemise infoseminaril. Vastuvõttu ei toimu.

Harjumaal alustati kogu maakonda hõlmava lairibaühenduse projektiga DigiMaa

DigiMaa eesmärk on tagada kõigile Harjumaa kodudele, ettevõttetele ja asutustele võimalus liituda valguskaabliga, mis võimaldab ülikiiret internetiühendust, televisiooni- ja telefoniteenuseid...

Kernu Vallavolikogu 16. märtsi 2017 istungil

Võeti vastu Kernu valla 2017. a eelarve põhitegevuse tulud 3 044 421 eurot, põhitegevuse kulud 2 767 679,66 eurot, investeerimistegevus kokku -311 704 eurot ja...

Lossi tee 2 detailplaneeringu algatamine

Kernu vallavalitsuse 20.03.2017 korraldusega nr 98 „Lossi tee 2 detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatati Laitse külas asuval Lossi tee 2...

Ehitusspetsialisti vastuvõtt Laitse seltsimajas

Seoses asjaoluga, et 14. aprill on riigipüha, siis toimub ehitusspetsialisti vastuvõtt ehitusküsimustes  7. aprillil kl 11-14.00 Laitse seltsimajas.

Ruila Põhikool pakub tööd koolis ja lasteaias

Klassiõpetajale - Vajame koheselt 2.klassi õpetajat ajutiselt äraoleva töötaja asendamise ajaks. Ajalooõpetajale - Alates 1.sept 2017 (0,5 kohta) Logopeedile (1,0 kohta) -...

Via Baltica Kohatu liiklussõlme ja Kernu ümbersõidu esialgse projektilahenduse ja krundijaotuskavade tutvustamine maaomanikele toimub 20. märtsil 2017 kell 18.00 Kernu Valla Rahvamajas

Seoses projektidega „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn – Pärnu - Ikla km 36,5 – 37,8 Kernu tankla lõik ja eritasandilise liiklussõlme põhiprojekt"  ja „Põhimaantee nr 4 (E67)...

Kernu Vallavolikogu istung toimub 16. märtsil 2017

Kernu vallamajas algusega kell 14.00 Päevakord: Kernu valla 2017. a eelarve teine lugemine ( eelnõu nr 6 ) Laenu võtmine ( eelnõu nr 13 ) Kohustuse võtmine ( eelnõu nr...

Kernu mõisa detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Kernu Vallavolikogu algatas 16.02.2017 otsusega nr 2  Kernu mõisa detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise, eesmärgiga välja selgitada planeeritava väikelennuvälja rajamise...

Kernu Vallavolikogu 16. veebruari 2017 istungil

Kernu valla 2016. aasta õiguskorra analüüsi tutvustas piirkonnapolitseinik Urmas Elmi. Esimesel lugemisel oli Kernu valla 2017. a eelarve ( eelnõu nr 6 ). Algatati Kernu...

Kernu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava avalikustamine

Kernu valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2028 avalikustamine toimub 17.02. kuni 2.03.2017 Avalikustamise perioodil on võimalik esitada kirjalike ettepanekuid e-posti...

Lossi tee 2 kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu

Kernu Vallavalitsus plaanib algatada detailplaneeringu Lossi tee 2 maaüksustel (29701:001:0315) Laitse külas. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagamine ja ehitustingimuste...

Ruila Põhikool pakub tööd

Laitse lasteaia muusikaõpetajale (0,5 koormusega) Kandidaadilt ootame kvalifikatsioonile vastavat haridust (eelistatult erialase kõrghariduse omamist). Pakume kaasaaegset töökeskkonda uues...

Kernu Vallavolikogu istung toimub 16. veebruaril 2017

Kernu vallamajas algusega kell 14.00 Päevakord: Kernu valla 2016. aasta õiguskorra analüüsi tutvustus Kernu valla 2017. a eelarve esimene lugemine ( eelnõu nr 6 ) ...

Lääne-Harju Koostöökogu infopäevad ja koolitused

·      Neljapäeval, 9. veebruaril kl 13:00-18:00 toimub riigihangete koolitus Koplimadise talus. Eriti vajalik on osalemine neile vabaühendustele, kes saavad...

Kernu Vallavolikogu 19. jaanuari 2017 istungil

Esimesel lugemisel oli Kernu valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2028 ( eelnõu nr 2 ). Kinnitati  Kernu valla arengukava 2014-2020 ( määrus nr 1 ). ...

Kernu Vallavolikogu istung toimub 19. jaanuaril 2017

Kernu vallamajas algusega kell 14.00 Päevakord: Kernu valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2028 esimene lugemine ( eelnõu nr 2 , arengukava koos lisadega ) ...