Puude raie metsamaal

Info Keskkonnaameti piirkondlikult metsanduse spetsialistilt Marje Suharovilt, e-post: marje.suharov@keskkonnaamet.ee , tel. 5019255.

Vastuvõtt ette teatamisel T 10-12.

 

Puude raie tiheasustusalal ja elamumaal

Toimub vastavalt Kernu valla heakorraeeskirjale.

Raieloa taotlus