Ohtlike jäätmete kogumispunktid Kernu vallas

Teised lähimad ohtlike jäätmete kogumiskohad

PRobleem jäätmete kogumisringi 2016.a. sügisel ei toimu

Ohtlike- ja probleemjäätmete ühtne kogumisring toimub koos 2017. aasta kevadel