Kontakttelefon tööpäeviti  on Keila politseimaja valvelauad 612 4510 (kell 09:00 kuni 17:00) ja Keila konstaablipunkt 612 4593 

Piirkonnapolitseiniku vastuvõtt toimub eelneva vahetu kokkuleppe alusel piirkonnapolitseinik Madis Märdin´iga, e-post madis.mardin@politsei.ee

Noorsoopolitsei küsimustes Kernu vallas pöörduda noorsoopolitseinik Kätlin Murre poole tel 58557455, e-post: katlin.murre@politsei.ee.

Ööpäevaringne korrapidaja telefon:  6125710


Lauatelefonidele helistades tuleb arvestada, et nii konstaabel ja noorsoopolitseinik töötavad suure osa ajast kontoritest väljas ning kiire probleemiga saab ikkagi ja alati ühendust korrapidaja kaudu telefonil 112, kes siis kas võtab vastu teate, mille edastab konstaablile või noorsoopolitseinikule, ühendab konstaabliga või saadab kohale patrulli.

Politsei- ja Piirivalveamet 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Päästeameti inforaamat "Harju maakonna riskid ja soovitused nendega toimetulekuks"