Korraldatud olmejäätmete vedu

 

Alates oktoobrist 2016 toimub korraldatud olmejäätmete vedu MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskus korraldamisel.

Korraldatud jäätmeveoga on jäätmeseaduse alusel automaatselt liidetud kõik Kernu valla jäätmevaldajad - st kinnistute omanikud, millel on kas elamu, suvila, aiamaja või mõni ettevõte või asutus.

Jäätmete vedamise ainuõigus on osaühingul Radix Hooldus. Elanike paremaks teenindamiseks toimetab igapäevast otsest suhtlemist klientidega OÜ Radix Hoolduse klienditeenindus.

Klienditeeninduse telefonid: 6150354, 6400897

Korraldatud jäätmeveoga liitumisesT vabastamine

 

Jäätmevaldaja võib taotleda erandkorras ja tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamist. Taotlemine on õigustatud kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata (nt ehitusjärgus olev või elamiskõlbmatu ehitis). Väide, et „jäätmeid ei teki" ei ole asjakohaseks põhjenduseks. Vabastus antakse kuni kolmeks aastaks. Hooajaline vabastus sobib ainult hoonetele, mida kasutatakse suvituspaigana ja kus talvel ei viibita. Vabastuse taotlemiseks on tarvilik vallavalitsusele esitada:

  1. Taotlus
  2. Kinnituskiri

 

Ühise jäätmemahuti kasutamine

 

Prügiveoleping on võimalik sõlmida koos naabritega juhul, kui prügi tekib vähe ja prügikast jääb tühjenduspäeval tühjaks. Ühised liitujad peavad olema kõik kas aastaringsed elanikud või kasutama kõik oma krunti hooajaliselt. Liituda soovivad krundid peavad paiknema üksteise läheduses. Ühise jäätmemahuti kasutamiseks on tarvilik vallavalitsusele esitada:

  1. Taotlus