Avaliku ürituse loa taotlemise info

 

Kernu valla heakorrakonkurss

Heakorrakonkursi eesmärgiks on Kernu valla elukeskkonna ja üldilme parandamine ning igal aastal kaunimate kodude ning hooneterühmade ja üksikhoonete väljaselgitamine. Korraldamine toimub vastavalt konkursi läbiviimise korrale.

 

Hulkuvad loomad

Info korrakaitseametnik Urmas Rohunurmelt 679 3013; 55515698

Veterinaararstid

 • Veterinaararst Ants Heinmäe - 5139001
 • Veterinaararst Ester Leuska - 51988131
 • Volitatud veterinaararst Vladimir Harkovski - 5136896
 • Volitatud veterinaararst Kalev Ruberg - 5544252

Vigastatud või surnud loomad

Keskkonnainspektsioon on asutus, mis teostab looduskeskkonna ja -varade kasutamisalast järelevalvet ja kohtuvälist menetlust. Keskkonnainspektsiooni valvetelefon on 1313 (ööpäevaringne ja tasuta). Helistage, kui märkate:

 • keskkonnareostust või selle ohtu
 • ebaseaduslikku metsaraiet, kalapüüki või muud looduskasutust
 • surnud või haavatud ulukit
 • jäätmete ebaseaduslikku ladestamist
 • massiliselt surnud loomi-linde-kalu
 • loomade julma kohtlemist
 • muud keskkonnaalast õiguserikkumist või tegevust