Ametikoht

Nimi

Haridus

Täiendus-/pädevuskoolitus

Vallavanem

Enn Karu

kõrg;agronoomia

 

Abivallavanem

Hannes Orgse

kõrg; geograafia,

 

Vallasekretär

Tiia Pärniste

kõrg;agronoomia   

Eesti Haldus-juhtimise Instituut, valla- ja linnasekretäride pädevuskoolitus

Finantsjuht

Eva Puusta

kõrg;majandusarvestus

 

Sotsiaalvaldkonna juht

Merike Lepik

kõrg;sotsiaaltöö

 

Maaspetsialist

Viktoria Karu

kõrg;maakorraldus

 

Ehitusspetsialist

Heiki Laas

kõrg; metsamajandus

 

Lastekaitsespetsialist

Irina Tolkatšjova

kõrg;sotsiaaltöö

 

Haldusspetsialist

Koit Vare

kõrg; tootmise ökonoomika ja juhtimine

Majandusjuht

Urmas Rohunurm

kesk-eri;mööblitisler

Avaliku Halduse Arengu Keskus, täiendkoolitus

Registristripidaja

Maret Mängli

kõrg;koolieelne pedagoogika ja psühholoogia