Hajaasustuse programmi eesmärk on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetatakse majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. Taotlus esitamise tähtaeg on 2. juuni 2015.

Lisainfo ja taotlusdokumentatsioon EAS veebilehel

Hindamiskomisjon

NB! Vastavalt Kernu valla üldplaneeringule on Laitse, Kaasiku, Vansi ja Kibuna külades paiknevad endised suvilapiirkonnad kompaktse asutusega alad ja nende territooriumil elluviidavaid tegevusi ei toetata.

Programmi kontaktisik:

Hannes Orgse

abivallavanem

6793020

hannes@kernu.ee

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toetuse saajad 2015 aasta taotlusvoorust:

1) Urmas Urva

Projekti nimetus: Urva talu autonoomne elektrisüsteem

Projekti tegevused: elektrigeneraatori paigaldamine

Toetuse suurus: 6 368,32 eurot

Omafinantseeringu suurus: 3 183,68 eurot

Lõppkuupäev: 31.01.2016

 

2) Toomas Kirsipuu

Projekti nimetus: Kirsipuu talu puurkaevu rajamine ja vesivarustussüsteemi paigaldamine

Projekti tegevused: puurkaevu ja joogiveetorustiku rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine, vee kvaliteedi analüüs

Toetuse suurus: 2 488,00 eurot

Omafinantseeringu suurus: 1 244,00 eurot

Lõppkuupäev: 29.02.2016

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toetuse saajad 2014 aasta taotlusvoorust:

 

1) Reino Bürkland

Projekti nimetus: Linnumetsa kanalisatsiooni ja veesüsteemide välja ehitamine

Projekti tegevused:  vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine, joogiveetorustiku rekonstrueerimine, kaevumaja, kogumiskaevu, omapuhasti ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine

Toetuse suurus: 5477,98 eurot

Omafinantseeringu suurus: 2738,58 eurot

Lõppkuupäev: 31.01.2015

 

2) Merle Beljäev

Projekti nimetus: Ristema talu, Mõnuste küla, Kernu vald –Kanalisatsioonisüsteemi ehitus

Projekti tegevused: omapuhasti ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine

Toetuse suurus: 3600,18 eurot

Omafinantseeringu suurus: 1799,82 eurot

Lõppkuupäev: 1.11.2014