« Tagasi

Kernu Vallavolikogu istung toimub reedel, 13. oktoobril 2017

Kernu Valla Rahvamajas algusega kell 17.00

Päevakord:

  1. Kullilageda katastriüksusele elamumaa sihtotstarbe määramine (eelnõu nr 45)
  2. Katastriüksusele elamumaa sihtotstarbe määramisest keeldumine (eelnõu nr 46)
  3. Jaanitule kinnistu hulka kuuluva põllumaa rendile andmine (eelnõu nr 47)
  4. Kinnisasja omandamine (eelnõu nr 48)
  5. Sotsiaalteenuse toetuse maksmine (eelnõu nr 49)
  6. Koidu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (eelnõu nr 50)
  7. Kernu Vallavolikogu 6.12.2001. a otsuse nr 73 "Maa taotlemine  munitsipaalomandisse" kehtetuks tunnistamine (eelnõu nr 51)
  8. Kernu Vallavolikogu 27.04.2017. a otsuse nr 14 „Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine" täiendamine (eelnõu nr 53)
  9. Aastapreemia määramine (eelnõu nr 54)

Lugupidamisega

Kuldar Paju

Kernu Vallavolikogu esimees