« Tagasi

Kernu Vallavolikogu istung toimub 24. augustil 2017

Kernu vallamajas algusega kell 14.00

Päevakord:

  1. Kernu Vallavalitsuse teenistujate sotsiaalsed garantiid seoses haldusterritoriaalse korralduse muutumisega (eelnõu nr 33) .
  2. Kernu vallale kuuluva kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks (eelnõu nr 34).
  3. Maaüksuste vahetamine (eelnõu nr 35)
  4. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Harjumaa Omavalitsuste Liidule (eelnõu nr 36)
  5. Kernu valla 2017. ja 2018.a huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine (eelnõu nr 37)
  6. Informatsioonid

Lugupidamisega

Kuldar Paju

Kernu Vallavolikogu esimees