« Tagasi

Kernu Vallavolikogu istung toimub 18. mail 2017

Kernu vallamajas algusega kell 14.00

Päevakord:

  1. Kernu valla osalemise lõpetamine osaühingus Haiko Teenused, osa võõrandamine aktsiaseltsile KOVEK (eelnõu nr 24)
  2. Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustike ning nende teenindamiseks vajalike rajatiste ja ehitiste tasuta üleandmine aktsiaseltsile KOVEK (eelnõu nr 25)
  3. Planeerimisseadusega ja ehitusseadustikuga kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmise delegeerimine vallavalitsusele ning ehitusmääruse kehtetuks tunnistamine, esimene lugemine (eelnõu nr 23)
  4. Informatsioonid

 

Lugupidamisega

 

Kuldar Paju

Kernu Vallavolikogu esimees