« Tagasi

Kernu Vallavolikogu 14. septembri 2017 istungil

  • kinnitati Kernu Põhikooli arengukava 2017-2021 (määrus nr 7)
  • anti Kernu vallale kuuluv ja Kernu külas Kernu kooli maaüksusel asuv staadion ja staadionihoone otsustuskorras kuni 31. detsembrini 2030. a tasuta kasutada Mittetulundusühingule Jalgpalliklubi Kernu Kadakas tingimusel, et tagatakse staadioni ja staadionihoone avalik kasutus vähemalt 40 tunni ulatuses igas nädalas (sellest 10 tundi nädalavahetustel) (otsus nr 29)
  • pikendati Kernu Vallavolikogu 21.02.2013. a otsuse nr 11 „Vallavara tasuta kasutada andmine" punktis 2.1 sätestatud Ruila mõisa kasutustähtaega kuni 31. detsembrini 2030. a ning Kernu Vallavolikogu 20.01.2011. a otsuse nr 4 „Vallavara tasuta kasutada andmine" punktis 1 sätestatud Ruila pargi kasutustähtaega kuni 31. detsembrini 2030. a. (otsus nr 30)
  • pikendati Kernu Vallavolikogu 16.12.2010. a otsuse nr 57 „Vallavara tasuta kasutada andmine" punktis 1 sätestatud Seltsimaja katastriüksuse (koos sellel asuva seltsimaja hoone, korvpalliplatsi, laululava ja laste mänguväljaku alla kavandatud maaga) kasutustähtaega kuni 31. detsembrini 2030. a ning anti Kernu vallale kuuluv ja Kaasiku külas asuv Trahteri katastriüksus (29703:001:0094) otsustuskorras kuni 31. detsembrini 2030. a tasuta kasutada Mittetulundusühingule Laitse Seltsimaja külaelu ja seltsitegevuse arendamiseks, ühisürituste korraldamiseks ja muuks põhikirjaliseks tegevuseks. (otsus nr 31)
  • anti Poetaguse maaüksusel asuvad köögiviljamaad (asendiplaan lisatud otsusele) otsustuskorras alates 1. jaanuarist 2018. a 10 aastaks kasutada 8 isikule. Maa kasutamise eest hakkavad taotlejad maksma alates 2023. aastast 3 senti ruutmeetri kohta. (otsus nr 32)
  • anti Uue-Aiandi maaüksusel asuvad köögiviljamaad (asendiplaan lisatud otsusele) otsustuskorras alates 1. jaanuarist 2018. a 10 aastaks kasutada 35 isikule. Köögiviljamaade kasutamise tasu suuruseks on alates 2023. aastast 2 senti/m2. (otsus nr 33)
  • lubati vallavanem Enn Karu puhkusele alates 18. septembrist kuni 30. septembrini 2017. a (kaasa arvatud, kokku 13 kalendripäeva). (otsus nr 34)
  • autasustati Kernu valla 2017. a kaunimate hoonete omanikke:

Tondilossi, Laitse küla- Astrid Vaht.

LaitseRallyPark, Hingu küla- Üllar Suvemaa. (otsus nr 35)

Täpsemalt saab lugeda Kernu Vallavolikogu 14.09.2017 istungi protokollist nr 8

Volikogu protokollide, otsuste ja määrustega on võimalik tutvuda Kernu valla veebilehel dokumendiregistris ja vallakantseleis. Määrused jõustuvad kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist, kui määruses ei ole sätestatud teisiti.