« Tagasi

Kernu Vallavolikogu istung toimub 15. juunil 2017

Kernu vallamajas algusega kell 14.00

Päevakord:

  1. Kernu Põhikooli arengukava 2017-2021, esimene lugemine (eelnõu nr 26)
  2. Revisjonikomisjoni aruande ärakuulamine ja Kernu valla 2016. a majandusaasta aruande kinnitamine (eelnõu nr 27)
  3. Koplemäe katastriüksusele elamumaa sihtotstarbe määramine (eelnõu nr 28)
  4. Ühinemise teel moodustuva Saue valla volikogu valimisteks valimiskomisjoni liikmete nimetamine (eelnõu nr 29)
  5. Vallavanema puhkusele lubamine (eelnõu nr 30)
  6. Kernu vallale kuuluva kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks (eelnõu nr 31)
  7. Kernu vallale kuuluva kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks (eelnõu nr 32)
  8. Informatsioonid :

8.1 OÜ Inseneribüroo STEIGER kaebus Kernu Vallavolikogu 16.02.2017 otsuse nr 6 õigusvastasuse kindlakstegemiseks ning Kernu valla kohustamiseks otsustada uuesti arvamuse andmine OÜ Inseneribüroo STEIGER 17.11.2016 geoloogilise uuringuloa taotluse kohta

8.2 Valimisliidu MEIE ettepanek valimisringkonna arvu muutmise kohta uues ühinevas vallas

Lugupidamisega

 

Kuldar Paju

Kernu Vallavolikogu esimees