« Tagasi

Kernu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava avalikustamine

Kernu valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2028 avalikustamine toimub 17.02. kuni 2.03.2017

Avalikustamise perioodil on võimalik esitada kirjalike ettepanekuid e-posti aadressil kernuvv@datanet.ee või kirjalikult Kernu valla kantseleisse.

Kernu valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2028