« Tagasi

Lossi tee 2 kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu

Kernu Vallavalitsus plaanib algatada detailplaneeringu Lossi tee 2 maaüksustel (29701:001:0315) Laitse külas. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagamine ja ehitustingimuste määramine. Planeeringuga kavandatakse kinnistu jagamist kuueks maaüksuseks, neile sihtotstarvete määramist ning kahele tekkivale krundile elamu rajamist.

Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub teisipäeval 28. veebruaril 2017.a. kell 17.00 Laitse Raamatukogus Laitse külas (Lossi tee 6 - 7).

Planeeringu eskiisjoonis