« Tagasi

Kernu Vallavolikogu istung toimub 16. veebruaril 2017

Kernu vallamajas algusega kell 14.00

Päevakord:

 1. Kernu valla 2016. aasta õiguskorra analüüsi tutvustus
 2. Kernu valla 2017. a eelarve esimene lugemine (eelnõu nr 6)
 3. Vee-ettevõtja määramine ja tegevuspiirkonna kehtestamine (eelnõu nr 7)
 4. Kernu Vallavolikogu 19. juuni 2014. a otsusega nr 23 algatatud Kernu mõisa detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (eelnõu nr 1)
 5. Kohustuse võtmine (eelnõu nr 8)
 6. Korteriomandi müümine (eelnõu nr 4)
 7. Kernu vallale kuuluva sideehitise tasuta võõrandamine ja kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega (eelnõu nr 9)
 8. Arvamus OÜ Inseneribüroo STEIGER geoloogilise uuringu loa taotlusele ja taotluse kohta antava haldusakti eelnõule (eelnõu nr 10) (link materjalidele)
 9. Ühinemisjärgselt tekkiva Saue valla põhimääruse esimene lugemine (eelnõu nr 11)
 10. Taotluse esitamine lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse saamiseks (eelnõu nr 12)
 11. Informatsioonid:
 • Kernu valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2028 (uued avalikustamise ajad)
 • Ühinemisjärgselt tekkiva Saue valla struktuuri tutvustamine

Lugupidamisega

Kuldar Paju

Kernu Vallavolikogu esimees