« Tagasi

Kernu Vallavolikogu 19. jaanuari 2017 istungil

  • Esimesel lugemisel oli Kernu valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2028 (eelnõu nr 2).
  • Kinnitati  Kernu valla arengukava 2014-2020 (määrus nr 1).
  • Otsustati müüa Kernu vallale kuuluv Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr  7331602 sissekantud korteriomand, mille koosseisus 416/5064 mõttelist osa kinnistust (katastritunnus 29701:006:0288; sihtotstarve elamumaa, pindala 6494 m2) ja asukohaga Kernu vald, Haiba küla, Riisipere tee 21 ning reaalosana eluruum nr 3 üldpinnaga 41,60 m2 (edaspidi korteriomand) otsustuskorras hinnaga vähemalt 13 000 (kolmteist tuhat) eurot (otsus nr 1).

Täpsemalt saab lugeda Kernu Vallavolikogu 19.01.2017 istungi protokollist nr 1.

Volikogu protokollide, otsuste ja määrustega on võimalik tutvuda Kernu valla veebilehel dokumendiregistris ja vallakantseleis. Määrused jõustuvad kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist, kui määruses ei ole sätestatud teisiti.