« Tagasi

Kirikla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus ja otsuse eelnõu

Maapõueseaduse1 § 14 lõike 2 alusel on Keskkonnaamet edastanud Kernu vallale tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks geoloogilise uuringu loa taotluse ja Keskkonnaameti maapõuebüroo juhataja korralduse eelnõu.

Eelnõuga kavandatakse OÜ Inseneribüroo STEIGER esitatud geoloogilise uuringu loa taotluse rahuldamist liiva ja kruusa uuringuks Kirikla uuringuruumis (katastritunnus 29701:006:0425, teenindusala pindala 37,15 ha). KAART

Geoloogilise uuringu loa andmise korralduse eelnõu

Eelnõu seletuskiri

Lisamaterjal:

Geoloogilise uuringu loa taotlus

Geoloogilise uuringu loa eelnõu

Arvamusi ja vastuväiteid eelnõu kohta on võimalik esitada kuni 27. jaanuarini 2017 Kernu Vallavalitsuse posti aadressil ja e-posti aadressil kernuvv@datanet.ee