« Tagasi

Avalik kirjalik enampakkumine Kernu valla Haiba külas asuvatele maaüksustele

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord" (Kord). Pakkumisi saab kirjalikult esitada teate avaldamisest kuni 21.09.2017 kella 10:30ni. Keskkonnaministri 16.01.2017 käskkirja nr 1-2/17/30 ja 28.07.2017 käskkirja nr 1-2/17/793 alusel antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks järgmised riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevad kinnisasjad:

  • Harju maakond Kernu vald Haiba küla Kivimäe kinnisasi (29701:001:0701; 7,32 ha; kasutusala pindala 6,92 ha; (M)) alghind 415.-, tagatisraha 104.-;
  • Harju maakond Kernu vald Haiba küla Kopli kinnisasi (29701:001:0702; 6,77 ha; kasutusala pindala 6,33 ha; (M)) alghind 399.-, tagatisraha 100.-;
  • Harju maakond Kernu vald Haiba küla Suurepõllu kinnisasi (29701:001:0703; 6,06 ha; kasutusala pindala 5,64 ha; (M)) alghind 395.-, tagatisraha 99.-.