Ruila Põhikool pakub tööd klassiõpetajale ja õpetaja abile lasteaias

Kui Sulle meeldib töö lastega ja otsid sõbralikku, avatud ning paindlikku  töökeskkonda, kutsume Sind kandideerima 2. klassi õpetaja ametikohale: tööle asumise aeg 8. jaanuar 2018...

Saue Vallavolikogu I koosseisu 4. istung toimub neljapäeval 30. novembril 2017

algusega kell 15.00 Kernu Rahvamajas (Riisipere tee 6, Haiba Küla, Saue vald)    Päevakorras:   Eelnõu- Saue valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste...

Laitse küla üldkoosolek toimub 10.detsembril

10.DETSEMBER 2017 KELL 17.00 LAITSES KIRSIAIA LASTEAIAS LAITSE KÜLA ÜLDKOOSOLEK Päevakord: 1.Külavanema valimine ...

Rallipargi detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Kernu vallavalitsuse 6.11.2017 korraldusega nr 338 „Rallipargi detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatati Hingu külas asuvatel Rallipargi...

Suurekivi maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Kernu Vallavalitsus algatas Suurekivi maaüksuse detailplaneeringu koostamise 20.06.2016 korraldusega nr 332. Detailplaneeringuga kavandatakse üldplaneeringu kohaselt Kibuna küla Suurekivi...

Meie, 21500 elanikuga Saue valla vallavanem on Andres Laisk

Saue Vallavolikogu valis  2. novembri õhtul 20 poolthäälega Saue vallavanemaks Andres Laisa (47). Volikogu istungil osales 26 volinikku 27-st. Vastne vallavanem sõnas valituks...

Saue Vallavolikogu istungite päevakorrad ja eelnõud

Edaspidi on Saue Vallavolikogu istungite päevakorrad ja eelnõud kättesaadavad: Volikogu avalikustatud eelnõud Volikogu avalikustatud päevakorrad

Saue Vallavolikogu I koosseisu 1. istung

Saue valla valimiskomisjon kutsus Saue Vallavolikogu I istungi kokku 26. oktoobril 2017. a. Istung algab kell 16.00 Saue Gümnaasiumi (Saue linn, Nurmesalu tn 9) aulas. Päevakord: 1) Saue...

Saue Vallavolikogu liikmete registreerimine

Saue valla valimiskomisjon registreeris 23. oktoobril 2017. a otsusega nr 5-2.3/7 Saue Vallavolikogu liikmed. Valimistulemused loetakse väljakuulutatuks ja volikogu liikme volitused algavad...

Koidu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Kernu vallavolikogu 13.10.2017 otsusega nr 40 „Koidu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatati Kabila külas asuval Koidu maaüksustel...

Kernu Vallavolikogu must reede - mis juhtus 13. oktoobri 2017 istungil

määrati katastriüksuse koha-aadressiga Harju maakond, Kernu vald, Laitse küla, Kullilageda, katastritunnus 29701:001:0160, pindala 1,39 ha, sihtotstarbeks elamumaa (001;E) 100% ( otsus nr 36...

Sassi, Tiigi, Kasemetsa ja Paisu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek ja arutelu

Kernu Vallavalitsus korraldab Sassi, Tiigi, Kasemetsa ja Paisu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapaneku 06.11.-05.12.2017. Avalik arutelu toimub 12.12.2017 kell 16.00 Kernu...

Ruila Põhikool pakub tööd

Klassiõpetajale – alates 8. jaanuarist (1,0 kohta) ajutiselt äraoleva õpetaja asendamise ajaks. Kandidaatidelt ootame kvalifikatsioonile vastavat haridust. Pakume: paindlikku...

Saue valla valimistulemused

16. oktoobril 2017 tegi Saue valla valimiskomisjon   jaoskonnakomisjonidelt laekunud protokollide alusel ning elektrooniliselt hääletanud valijate hääletamistulemuste alusel kindlaks...

Kernu Põhikool pakub tööd

- VI väikeklassi õpetajale (täiskoormus); - Lasteaiaõpetajale (täiskoormus) või õpetaja assistendile (täiskoormus) Nõutav erialane kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon. Haridus...

Saue vallavalitsus pakub tööd vastuvõtusekretärile

Seoses Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue valla ühinemisega moodustub 1. jaanuar 2018 uus ametiasutus Saue vallavalitsus ning eeltoodust tulenevalt ootame oma sõbralikku meeskonda...

Kernu Vallavolikogu istung toimub reedel, 13. oktoobril 2017

Kernu Valla Rahvamajas algusega kell 17.00 Päevakord: Kullilageda katastriüksusele elamumaa sihtotstarbe määramine ( eelnõu nr 45 ) Katastriüksusele elamumaa sihtotstarbe...

Kernu Vallavolikogu 14. septembri 2017 istungil

kinnitati Kernu Põhikooli arengukava 2017-2021 ( määrus nr 7 ) anti Kernu vallale kuuluv ja Kernu külas Kernu kooli maaüksusel asuv staadion ja staadionihoone otsustuskorras kuni 31....

Kernu Vallavalitsus pakub tööd tugiisikule

Kernu Vallavalitsus otsib Kirsiaia lasteaeda 2 aastasele diabeetikust lapsele tugiisikut, kelle ülesandeks on päeva jooksul lapse ja tema söögikoguste  jälgimine ning insuliinipumba...

Kernu Vallavolikogu istung toimub 14. septembril 2017

Kernu vallamajas algusega kell 14.00 Päevakord: Kernu Põhikooli arengukava 2017-2021, teine lugemine ( eelnõu nr 26 ) Kernu Vallavolikogu 18.12.2008. a otsuse nr 55 „Vallavara...

Avalik kirjalik enampakkumine Kernu valla Haiba külas asuvatele maaüksustele

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja...

Saue valla rongisõidu soodustused laienevad ka Saue linna ning Kernu ja Nissi valla elanikele

Seoses peagi aset leidva Saue linna ning Saue, Kernu ja Nissi valla ühinemisega laienevad alates teisipäevast, 5. septembrist rongisõidu soodustused kõigile uue ühendvalla elanikele. Seega...

LEADER meetme 2017. a projektitaotluste vastuvõtt Lääne-Harju Koostöökogus toimub 02.-09.10.2017

2017. aasta II taotlusvoorus avatud meetmed koos  eelarve  mahuga: ·     Meede 1.1 Ettevõtlikkus  – 31 492 eurot ·     Meede 1.2...

Kernu Vallavolikogu 24. augusti 2017 istungil

kehtestati Kernu Vallavalitsuse teenistujatele ning töötajatele sotsiaalsed garantiid seoses haldusterritoriaalse korralduse muutumisega ( otsus nr 24 ) koormati Kernu vallale Mõnuste...

Septembrist alustab tööd uus metsaregistri infosüsteem

Alates 11. septembrist alustab tööd uuendatud metsaregistri infosüsteem. Seoses üleminekuga uuele süsteemile suletakse 23. augusti õhtul e-metsateatise teenus ning kuni 11....

Elektri- ja elektroonikajäätmete kogumisring 9. septembril 2017

Haiba katlamaja            kell 9.00 Kernu bensiinijaam       kell 9.45 Allika tiigi ...

Ruila Põhikool pakub tööd klassiõpetajatele ja õpetaja abidele lasteaias

Ajutiselt äraoleva töötaja asendamise ajaks 2 KLASSIÕPETAJAT. Pakume ametikorterit Ruila mõisapargis, mis asub Tallinna kesklinnast kolmveerand  tunni sõidukaugusel. ...

DigiMaa internetiühenduse sooviavalduste esitamise tähtaeg on 31. august!

Kõik, kes tahavad kasutada soodsat võimalust saada majja valguskaabliga internetiühendus, peavad nüüd kiirustama – sooviavaldusi saab esitada veel loetud päevad! Harjumaa omavalitsuste...

Kernu Vallavolikogu istung toimub 24. augustil 2017

Kernu vallamajas algusega kell 14.00 Päevakord: Kernu Vallavalitsuse teenistujate sotsiaalsed garantiid seoses haldusterritoriaalse korralduse muutumisega ( eelnõu nr 33 ) . ...

Otsime tugiisikut esimesse klassi minevale lapsele Kernu kooli

Tugiisiku ülesandeks on toetada last tema õpingute ajal, õpetada igapäevaoskusi, arendada tema positiivset maailmavaadet ning aidata toime tulla koolis tekkivate pingetega. Tööle asumise aeg...

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 15. oktoobril 2017

Valimiste info on leitav Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehelt http://www.vvk.ee/kov2017/ .   Saue valla valimiskomisjoni koosseis: esimees Mare Rabi aseesimees Marju...

Eesti ja USA õhuväe ühisharjutus

7. augustist kuni 18. augustini toimub Eesti õhuruumis Eesti ja USA ühine harjutus. USA poolt osaleb Marylandi rahvuskaardiväe eskadrill ründelennukitega A-10 ja maaväe kopterisalk...

Laulu- ja tantsupidu on südameasi

Me teeme läbi aasta meeletut tööd, et tunda ülevust ja rõõmu lauldes üheskoos laulukaare all või tantsides väljakul lugusid, mis räägivad armastusest, kodust, Eestimaast ja kõigest sellest...

Kernu mõisa detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu avalik arutelu

Kernu mõisa detailplaneering on algatatud 19. juuni 2014. a otsusega nr 23. Keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud 16. veebruari 2017. a otsusega nr 2. Detailplaneeringuga...

Muudatused sündide ja surmade registreerimisel

Seoses vallasekretäri puhkusega ei toimu 3. juulist kuni 16. juulini 2017 Kernu Vallavalitsuses sündide ja surmade registreerimist.   Sünde ja surmasid saab registreerida ...