Kernu Vallavolikogu 15. juuni 2017 istungil

Esimesel lugemisel oli Kernu Põhikooli arengukava 2017-2021 ( eelnõu nr 26 ) Kuulati ära revisjonikomisjoni aruanne ja kinnitati Kernu valla 2016. a majandusaasta aruanne ( otsus nr 18...

Ruila põhikool pakub tööd

KOOLI ADMINISTRAATORILE/PUHATUSTEENINDAJALE Alates 12.juulist 2017 1,0 kohta Tööülesannete hulka kuulub kooli administraatori töö garderoobis ja koolimaja korrashoid. Pakume...

Kernu Põhikool pakub tööd lasteaias "Riisikas"

Kernu Põhikooli lasteaed Riisikas otsib enda kollektiivi lapsesõbralikku vähemalt keskharidusega õpetaja abi ja assistenti (2 eraldi ametikohta). Kasuks tuleb eelnev töökogemus lasteaias või...

Kernu Vallavolikogu istung toimub 15. juunil 2017

Kernu vallamajas algusega kell 14.00 Päevakord: Kernu Põhikooli arengukava 2017-2021, esimene lugemine ( eelnõu nr 26 ) Revisjonikomisjoni aruande ärakuulamine ja Kernu valla...

Kernu Vallavolikogu 18. mai 2017 istungil

Otsustati lõpetada Kernu valla osalemine osaühingus Haiko Teenused (registrikood 10484938) ja müüa Kernu vallale kuuluv osa osaühingus Haiko Teenused ühe euro eest aktsiaseltsile KOVEK...

Võimalik on tutvuda Kernu mõisa detailplaneeringu ja KSH aruande materjalidega

Detailplaneeringu ja keskkonnamõju hindamise materjalidega saab tutvuda Kernu Vallavalitsuse koduleheküljel http://kernu.kovtp.ee/kernu-mois Kernu Vallavalitsus korraldab Kernu mõisa...

Ruila Põhikool pakub tööd

Klassiõpetajatele (2) – alates 21. augustist (1,0 kohta) ajutiselt äraolevate õpetajate asendamise ajaks; Logopeedile  –  alates 21. augustist 2017 (1,0 kohta),...

Looduslike pühapaikade teabepäev Hageris 30. mail

Tänavu toimub Hageri kihelkonnas Muinsuskaitseameti koordineerimisel looduslike pühapaikade uuring. Selle eesmärgiks on põhjalikult läbitöötatud arhiiviandmete alusel selgitada, millised on...

Kernu mõisa detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise avalik väljapanek ja arutelu

Kernu Vallavalitsus korraldab Kernu mõisa detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku väljapaneku 29. mai kuni 27. juuni 2017. Avalik arutelu toimub 20. juunil...

Kernu Vallavolikogu istung toimub 18. mail 2017

Kernu vallamajas algusega kell 14.00 Päevakord: Kernu valla osalemise lõpetamine osaühingus Haiko Teenused, osa võõrandamine aktsiaseltsile KOVEK ( eelnõu nr 24 ) Ühisveevärgi...

Kernu Põhikool pakub 2017/2018 õppeaastal tööd

Kernu Põhikool pakub alates järgmisest 2017/2018. õppeaastast tööd: sotsiaalpedagoogile ja HEV koordinaatorile (0,5 koormus) klassiõoetaja (täiskoormus) IV-V väikeklassi...

Kernu Vallavolikogu 27. aprilli 2017 istungil

Koormati 50 aastaks tasuta isikliku kasutusõigusega Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks järgmised Kernu vallale kuuluvad kinnistud: Riisipere tee 14 kinnistu (registriosa...

Kernu Vallavolikogu istung toimub 27. aprillil 2017

Kernu vallamajas algusega kell 14.00 Päevakord: Kernu vallale kuuluvate kinnistute koormamine isikliku kasutusõigusega Eesti Lairiba Sihtasutuse kasuks ( eelnõu nr 18 ) Kernu...

Parima kvaliteediga internetiühendus jõuab igasse koju ja kontorisse

Harjumaal algas valdade ja linnade ülene koostöö, et elanikud ja ettevõtted saaksid endale koju ja kontorisse kaasaegse lairibaühenduse. Kõikidele soovijatele ehitatakse majja valguskaabel, mis...

Eesti õhuvägi õppusel Kevadtorm

Selle aasta suurõppus Kevadtorm toimub Põhja-Eestis 8. maist kuni 24. maini.  Nagu tavaliselt moodustavad ka sellel õppusel Eesti ja liitlaste õhuvägede üksused ühe ja ühtselt tegutseva...

Vallamaja on 20. aprillil suletud

Kernu vallavalitsuse kollektiiv on 20. aprillil Kernu, Nissi ja Saue valla ning Saue  linna ühinemise infoseminaril. Vastuvõttu ei toimu.

Harjumaal alustati kogu maakonda hõlmava lairibaühenduse projektiga DigiMaa

DigiMaa eesmärk on tagada kõigile Harjumaa kodudele, ettevõttetele ja asutustele võimalus liituda valguskaabliga, mis võimaldab ülikiiret internetiühendust, televisiooni- ja telefoniteenuseid...