Ruila Põhikool pakub tööd klassiõpetajale

Ajutiselt äraoleva töötaja asendamise ajaks. Pakume ametikorterit Ruila mõisapargis, mis asub Tallinna kesklinnast kolmveerand  tunni sõidukaugusel. Kandidaatidelt ootame...

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 15. oktoobril 2017

Valimiste info on leitav Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehelt http://www.vvk.ee/kov2017/ .   Saue valla valimiskomisjoni koosseis: esimees Mare Rabi aseesimees Marju...

Kernu vallamaja on 16-18 august suletud

Sünde ja surmasid on võimalik registreerida kõikides kohalikes omavalitsustes ja maavalitsuses.

Eesti ja USA õhuväe ühisharjutus

7. augustist kuni 18. augustini toimub Eesti õhuruumis Eesti ja USA ühine harjutus. USA poolt osaleb Marylandi rahvuskaardiväe eskadrill ründelennukitega A-10 ja maaväe kopterisalk...

Laulu- ja tantsupidu on südameasi

Me teeme läbi aasta meeletut tööd, et tunda ülevust ja rõõmu lauldes üheskoos laulukaare all või tantsides väljakul lugusid, mis räägivad armastusest, kodust, Eestimaast ja kõigest sellest...

Kernu mõisa detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu avalik arutelu

Kernu mõisa detailplaneering on algatatud 19. juuni 2014. a otsusega nr 23. Keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud 16. veebruari 2017. a otsusega nr 2. Detailplaneeringuga...

Muudatused sündide ja surmade registreerimisel

Seoses vallasekretäri puhkusega ei toimu 3. juulist kuni 16. juulini 2017 Kernu Vallavalitsuses sündide ja surmade registreerimist.   Sünde ja surmasid saab registreerida ...

Maakonna ühistranspordiliinide ümberkorraldus 2. juulil

Harjumaa Ühistranspordikeskus teatab, et seoses 02. juulil 2017 toimuva XII noorte laulu- ja tantsupeo rongkäiguga kella 8.30-st kuni 14.00-ni korraldatakse ümber maakonna ühistranspordiliinide...

Aktsiaseltsile EVORE jäätmeloa nr L.JÄ/329285 andmise avalik istung

Jäätmeloa nr L.JÄ/329285 andmise avalik istung toimub Keskkonnaameti Harju kontori saalis aadressil Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn 30.06.2017 kell 13:00.    

Kernu Vallavolikogu 15. juuni 2017 istungil

Esimesel lugemisel oli Kernu Põhikooli arengukava 2017-2021 ( eelnõu nr 26 ) Kuulati ära revisjonikomisjoni aruanne ja kinnitati Kernu valla 2016. a majandusaasta aruanne ( otsus nr 18...

Ruila põhikool pakub tööd

KOOLI ADMINISTRAATORILE/PUHATUSTEENINDAJALE Alates 12.juulist 2017 1,0 kohta Tööülesannete hulka kuulub kooli administraatori töö garderoobis ja koolimaja korrashoid. Pakume...

Kernu Põhikool pakub tööd lasteaias "Riisikas"

Kernu Põhikooli lasteaed Riisikas otsib enda kollektiivi lapsesõbralikku vähemalt keskharidusega õpetaja abi ja assistenti (2 eraldi ametikohta). Kasuks tuleb eelnev töökogemus lasteaias või...

Kernu Vallavolikogu istung toimub 15. juunil 2017

Kernu vallamajas algusega kell 14.00 Päevakord: Kernu Põhikooli arengukava 2017-2021, esimene lugemine ( eelnõu nr 26 ) Revisjonikomisjoni aruande ärakuulamine ja Kernu valla...

Kernu Vallavolikogu 18. mai 2017 istungil

Otsustati lõpetada Kernu valla osalemine osaühingus Haiko Teenused (registrikood 10484938) ja müüa Kernu vallale kuuluv osa osaühingus Haiko Teenused ühe euro eest aktsiaseltsile KOVEK...

Võimalik on tutvuda Kernu mõisa detailplaneeringu ja KSH aruande materjalidega

Detailplaneeringu ja keskkonnamõju hindamise materjalidega saab tutvuda Kernu Vallavalitsuse koduleheküljel http://kernu.kovtp.ee/kernu-mois Kernu Vallavalitsus korraldab Kernu mõisa...

Ruila Põhikool pakub tööd

Klassiõpetajatele (2) – alates 21. augustist (1,0 kohta) ajutiselt äraolevate õpetajate asendamise ajaks; Logopeedile  –  alates 21. augustist 2017 (1,0 kohta),...