Vallavalitsuse töökorraldus riigipühal

Seoses riigipühaga on 23. veebruaril vallamaja avatud kuni 14.00. Reedel 24. veebruaril on vallamaja suletud. Head Vabariisi aastapäeva!

Lääne-Harjumaa rahuloluuuringu tulemused on avaldatud

Uuringu tulemustest selgus näiteks, et Kernu valla elanikud on aktiivsed ja koduhoidvad – koguni 97 % küsitletutest veedab enamiku oma vabast ajast koduvallas ja 26 % osaleb kohalike...

Kernu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava avalikustamine

Kernu valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2028 avalikustamine toimub 17.02. kuni 2.03.2017 Avalikustamise perioodil on võimalik esitada kirjalike ettepanekuid e-posti...

Lossi tee 2 kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu

Kernu Vallavalitsus plaanib algatada detailplaneeringu Lossi tee 2 maaüksustel (29701:001:0315) Laitse külas. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagamine ja ehitustingimuste...

Ruila Põhikool pakub tööd

Laitse lasteaia muusikaõpetajale (0,5 koormusega) Kandidaadilt ootame kvalifikatsioonile vastavat haridust (eelistatult erialase kõrghariduse omamist). Pakume kaasaaegset töökeskkonda uues...

Kernu Vallavolikogu istung toimub 16. veebruaril 2017

Kernu vallamajas algusega kell 14.00 Päevakord: Kernu valla 2016. aasta õiguskorra analüüsi tutvustus Kernu valla 2017. a eelarve esimene lugemine ( eelnõu nr 6 ) ...

Lääne-Harju Koostöökogu infopäevad ja koolitused

·      Neljapäeval, 9. veebruaril kl 13:00-18:00 toimub riigihangete koolitus Koplimadise talus. Eriti vajalik on osalemine neile vabaühendustele, kes saavad...

Kernu Vallavolikogu 19. jaanuari 2017 istungil

Esimesel lugemisel oli Kernu valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2028 ( eelnõu nr 2 ). Kinnitati  Kernu valla arengukava 2014-2020 ( määrus nr 1 ). ...

Nägemiskontroll 1. märtsil Kernu Vallamajs

01.03.2017 a.KELLA 10.00-s tKERNU VALLAMAJAS NÄGEMISKONTROLL SILMARÕHU MÕÕTMINE KUIVASILMA TEST PRILLIDE MÜÜK PRILLIDE PISIREMONT OPTILISED...

Statistikaameti poolt korraldatavad isiku-uuringud 2017 aastal

Statistikaamet viib iga-aastaselt läbi kolme uuringut: Eesti tööjõu-uuring Turismi mooduluuring Leibkonna eelarve uuring Aastatel 2016–2017 korraldab Statistikaamet...

Kernu Terasmees ja Terasnaine ning talimängude suusatamine on edasi lükatud

Pühapäeval, 29. jaanuaril algusega kell 11.00 Kernu Terasmees ja Kernu Terasnaine lauatennise võistlused Kernu Valla Rahvamajas.   Olete oodatud!

Kernu Vallavolikogu istung toimub 19. jaanuaril 2017

Kernu vallamajas algusega kell 14.00 Päevakord: Kernu valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2028 esimene lugemine ( eelnõu nr 2 , arengukava koos lisadega ) ...

Kernu Põhikool õpilaste vastuvõtt ja lahtiste uste päevad

Kernu  Põhikool on alustanud uue õppeaasta planeerimist. Seetõttu võtame alates 9. jaanuarist 2017.  vastu 1. klassi astuvate õpilaste avaldusi.  Vabu kohti on ka 2.-9. klassis....

Kirikla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus ja otsuse eelnõu

Maapõueseaduse1 § 14 lõike 2 alusel on Keskkonnaamet edastanud Kernu vallale tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks geoloogilise uuringu loa taotluse ja Keskkonnaameti maapõuebüroo juhataja...

Harju maavanem tunnustab maakonna teenetemärgiga Üllar Suvemaad

Harju maavanem Ülle Rajasalu tunnustab traditsioonilisel Harjumaa aastalõpu ballil maakonna teenetemärgiga 5 inimest. Lisaks teenetemärkidele antakse ballil üle ka maakonna kultuuripreemia...

Kernu Vallavolikogu 15. detsembri 2016 istungil

Kernu Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimeheks valiti Georg Kõresoo. muudeti Kernu Vallavolikogu 20. novembri 2014. a määruse nr 11 „Toetuste kord" paragrahvi 6 lõige 1 punkti 2 (...

Kernu vallamaja pühadeaegsed lahtiolekuajad

23. - 26. detsember on vallamaja suletud 30. detsembril  on vallamaja avatud kuni 14.00.

Kernu valla arengukava muutmise eelnõu avalikustamine

Kernu valla arengukava muutmise eelnõu avalikustamine toimub 19.12.2016 - 1.01.2017. Avalikustamise perioodil on võimalik esitada kirjalike ettepanekuid e-posti aadressil  ...