Ruila Põhikool pakub tööd koolis ja lasteaias

Klassiõpetajale - Vajame koheselt 2.klassi õpetajat ajutiselt äraoleva töötaja asendamise ajaks. Ajalooõpetajale - Alates 1.sept 2017 (0,5 kohta) Logopeedile (1,0 kohta) -...

Harjumaa õiguskorra ülevaade 2016

Politsei- ja Piirivalveameti on avalikustanud ülevaatliku aastakokkuvõtte -  Harjumaa õiguskorrast kohalike omavalitsuste lõikes  

Via Baltica Kohatu liiklussõlme ja Kernu ümbersõidu esialgse projektilahenduse ja krundijaotuskavade tutvustamine maaomanikele toimub 20. märtsil 2017 kell 18.00 Kernu Valla Rahvamajas

Seoses projektidega „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn – Pärnu - Ikla km 36,5 – 37,8 Kernu tankla lõik ja eritasandilise liiklussõlme põhiprojekt"  ja „Põhimaantee nr 4 (E67)...

Kernu Vallavolikogu istung toimub 16. märtsil 2017

Kernu vallamajas algusega kell 14.00 Päevakord: Kernu valla 2017. a eelarve teine lugemine ( eelnõu nr 6 ) Laenu võtmine ( eelnõu nr 13 ) Kohustuse võtmine ( eelnõu nr...

Lootuse küla päästeselts sai tunnustuse „Aasta vabatahtlik päästekomando 2016“

Märkimisväärse panuse eest siseturvalisuse arendamisel pärjas Siseministeerium MTÜ Lootuse Küla Päästeseltsi  aunimetusega „Aasta vabatahtlik päästekomando 2016". MTÜ Lootuse Küla...

Kernu mõisa detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Kernu Vallavolikogu algatas 16.02.2017 otsusega nr 2  Kernu mõisa detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise, eesmärgiga välja selgitada planeeritava väikelennuvälja rajamise...

Võistlussarjade sõudmine toimub 2. märtsil ja suusatamine 5. märtsil

Neljapäeval, 02.märtsil kell 18.30 toimub  sõudeergomeetril  500m  Kernu Valla  Rahvamajas:   Palun registreerida   kpoldaru@gmail.com ,  5214206...

Kernu Vallavolikogu 16. veebruari 2017 istungil

Kernu valla 2016. aasta õiguskorra analüüsi tutvustas piirkonnapolitseinik Urmas Elmi. Esimesel lugemisel oli Kernu valla 2017. a eelarve ( eelnõu nr 6 ). Algatati Kernu...

Lääne-Harjumaa rahuloluuuringu tulemused on avaldatud

Uuringu tulemustest selgus näiteks, et Kernu valla elanikud on aktiivsed ja koduhoidvad – koguni 97 % küsitletutest veedab enamiku oma vabast ajast koduvallas ja 26 % osaleb kohalike...

Kernu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava avalikustamine

Kernu valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2028 avalikustamine toimub 17.02. kuni 2.03.2017 Avalikustamise perioodil on võimalik esitada kirjalike ettepanekuid e-posti...

Lossi tee 2 kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu

Kernu Vallavalitsus plaanib algatada detailplaneeringu Lossi tee 2 maaüksustel (29701:001:0315) Laitse külas. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagamine ja ehitustingimuste...

Ruila Põhikool pakub tööd

Laitse lasteaia muusikaõpetajale (0,5 koormusega) Kandidaadilt ootame kvalifikatsioonile vastavat haridust (eelistatult erialase kõrghariduse omamist). Pakume kaasaaegset töökeskkonda uues...

Kernu Vallavolikogu istung toimub 16. veebruaril 2017

Kernu vallamajas algusega kell 14.00 Päevakord: Kernu valla 2016. aasta õiguskorra analüüsi tutvustus Kernu valla 2017. a eelarve esimene lugemine ( eelnõu nr 6 ) ...

Lääne-Harju Koostöökogu infopäevad ja koolitused

·      Neljapäeval, 9. veebruaril kl 13:00-18:00 toimub riigihangete koolitus Koplimadise talus. Eriti vajalik on osalemine neile vabaühendustele, kes saavad...

Kernu Vallavolikogu 19. jaanuari 2017 istungil

Esimesel lugemisel oli Kernu valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2028 ( eelnõu nr 2 ). Kinnitati  Kernu valla arengukava 2014-2020 ( määrus nr 1 ). ...

Nägemiskontroll 1. märtsil Kernu Vallamajs

01.03.2017 a.KELLA 10.00-s tKERNU VALLAMAJAS NÄGEMISKONTROLL SILMARÕHU MÕÕTMINE KUIVASILMA TEST PRILLIDE MÜÜK PRILLIDE PISIREMONT OPTILISED...

Statistikaameti poolt korraldatavad isiku-uuringud 2017 aastal

Statistikaamet viib iga-aastaselt läbi kolme uuringut: Eesti tööjõu-uuring Turismi mooduluuring Leibkonna eelarve uuring Aastatel 2016–2017 korraldab Statistikaamet...

Kernu Terasmees ja Terasnaine ning talimängude suusatamine on edasi lükatud

Pühapäeval, 29. jaanuaril algusega kell 11.00 Kernu Terasmees ja Kernu Terasnaine lauatennise võistlused Kernu Valla Rahvamajas.   Olete oodatud!