Ametlikud teated

11.08.2016 Kernu mõisa esialgse planeeringulahenduse avalik arutelu

Kernu Vallavolikogu 19. juuni 2014 otsusega nr 23 "Kernu mõisa detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatati Kernu mõisa detailplaneering. Planeeringualasse kuuluvad Kohatu külas asuvad Kernu ...  Loe edasi »

04.08.2016 Harju maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“ kehtestamine
01.08.2016 Kernu valla soojamajanduse arengukava avalikustamine
01.08.2016 Sassi, Tiigi, Kasemetsa ja Paisu detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu
14.07.2016 Harju maakonnaplaneeringu 2030+ ja kekskonnamõju strateegilise hindamise (KHS) aruande avalikustamine
06.07.2016 Info jäätmeveo korraldusest
02.07.2016 Teenistujate puhkused augustis

Uudised ja teated

Valla statistika

Rahvaarv: 2040
Pindala: 174,77 km²
Suurim asula: Kaasiku küla (395)
Koole: 2