Ametlikud teated

14.11.2017 Rallipargi detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Kernu vallavalitsuse 6.11.2017 korraldusega nr 338 „Rallipargi detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatati Hingu külas asuvatel Rallipargi (29701:001:0262), Motomaa (29701:001:0264) ja Langema...  Loe edasi »

13.11.2017 Suurekivi maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek
06.11.2017 Meie, 21500 elanikuga Saue valla vallavanem on Andres Laisk
30.10.2017 Saue Vallavolikogu istungite päevakorrad ja eelnõud
24.10.2017 Saue Vallavolikogu I koosseisu 1. istung
24.10.2017 Saue Vallavolikogu liikmete registreerimine

Uudised ja teated