Ametlikud teated

01.03.2017 Kernu mõisa detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Kernu Vallavolikogu algatas 16.02.2017 otsusega nr 2 Kernu mõisa detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise, eesmärgiga välja selgitada planeeritava väikelennuvälja rajamise mõju. Kuna planeeringuga kavandatav tegevus võib olla eel...  Loe edasi »

27.02.2017 Kernu Vallavolikogu 16. veebruari 2017 istungil
17.02.2017 Kernu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava avalikustamine
16.02.2017 Lossi tee 2 kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu
11.02.2017 Kernu Vallavolikogu istung toimub 16. veebruaril 2017
08.02.2017 Lääne-Harju Koostöökogu infopäevad ja koolitused
02.02.2017 Kernu Vallavolikogu 19. jaanuari 2017 istungil

Uudised ja teated

21.02.2017 Lääne-Harjumaa rahuloluuuringu tulemused on avaldatud

Uuringu tulemustest selgus näiteks, et Kernu valla elanikud on aktiivsed ja koduhoidvad – koguni 97 % küsitletutest veedab enamiku oma vabast ajast koduvallas ja 26 % osaleb kohalike vabaühenduste töös. Samas tunnetati puudujääke esmatarbekaupade ...  Loe edasi »

17.02.2017 Võistlussarjade sõudmine toimub 2. märtsil ja suusatamine 5. märtsil
11.02.2017 Teatrietendus "Meie Naised" 24.03 Kernu Valla Rahvamajas
01.02.2017 Nägemiskontroll 1. märtsil Kernu Vallamajs
31.01.2017 Statistikaameti poolt korraldatavad isiku-uuringud 2017 aastal

Valla statistika

Rahvaarv: 2081
Pindala: 174,77 km²
Suurim asula: Kaasiku küla (406)
Koole: 2