Ametlikud teated

14.07.2016 Harju maakonnaplaneeringu 2030+ ja kekskonnamõju strateegilise hindamise (KHS) aruande avalikustamine

Harju maavanem võttis 29.06.2016 korraldusega 1625-k vastu Harju maakonnaplaneeringu 2030+ ning korraldab maakonnaplaneeringu ja maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avaliku väljapaneku. Harju maakonnaplaneering...  Loe edasi »

06.07.2016 Info jäätmeveo korraldusest
02.07.2016 Teenistujate puhkused suvel
02.07.2016 Kernu Vallavolikogu 16. juuni 2016 istungil
21.06.2016 Kernu Põhikool pakub tööd lasteaiaosa õppejuhile ja muusikaõpetajale
15.06.2016 Kernu Põhikool pakub tööd õpetajatele
11.06.2016 Kernu Vallavolikogu istung toimub 16. juunil 2016

Valla statistika

Rahvaarv: 2040
Pindala: 174,77 km²
Suurim asula: Kaasiku küla (395)
Koole: 2